Hizmetlerimiz

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İşyerinizin faaliyet alanına ve tehlike sınıfına göre, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi zorunluğu kapsamında iş güvenliği uzmanlarımız hizmetinizd...

İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşyerinizin faaliyet alanına ve tehlike sınıfına göre, İş sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip, işyeri hekimi görevlendirmesi zorunluğu kapsamında işyeri hekimlerimiz hizmetinizdedir.

Sağlık Personeli Hizmeti

İşyerinizin faaliyet alanına ve tehlike sınıfına göre, İş sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, diğer sağlık personeli belgesine sahip, diğer sağlık personeli görevlendirmesi zorunluğu kapsamında nitelikli sağlık personellerimiz hizmetinizde...

Risk Değerlendirme

Hizmet verdiğimiz firmalar için “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ” yönetmeliği kapsamında, işyeri ortamındaki riskler deneyimli ekibimiz tarafından tespit edilerek, Risk Analizi yapılmaktadır.

Acil Durum Eylem Planı

Birimimiz tarafından hizmet verdiğimiz işyerleri için “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında”ki yönetmelik kapsamında, olası acil durumlar belirlenerek, olası önlemlerin ve aksiyonların planlandığı Acil Durum Eylem Planları hazırlanmaktadır.