Acil Durum Eylem Planı

Birimimiz tarafından hizmet verdiğimiz işyerleri için “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında”ki yönetmelik kapsamında Acil Durum Eylem Planı hazırlanmaktadır.

Bu yönetmelikte belirtilen konular;

§  Acil durumların belirlenmesi

§  Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alınması

§  Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi

§  Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

§  Dokümantasyon oluşturulması

§  Tatbikat yapılması

§  Acil durum planının yönetmelikte belirtilen sürelerde yenilenmesi

§  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi