Risk Değerlendirme

Birimimiz tarafından anlaşmalı kurumlar için “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ” yönetmeliği kapsamında Risk Analizi yapılmaktadır.

Bu yönetmelikte oluşturulacak Risk Analizinin kapsadığı konular;

§  Tehlikelerin tanımlanması

§  Risklerin belirlenmesi ve analizi

§  Risk kontrol adımlarının oluşturulması

§  Dokümantasyon oluşturulması

§  Risk değerlendirmesinin yönetmelikte belirtilen sürelerde yenilenmesi