İSG Katip Onayı Verin

İşverenler, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmetleri için OSGB’lerle imzaladıkları sözleşmeleri İSG-Katip üzerinden onaylamaları gerekmektedir. Öncelikle OSGB’ler uzmanları ve hekimlerini İSG-Katip üzerinden sözleşme imzaladıkları firmada görevlendirirler. Bu görevlendirme firmadaki e-bildirge yöneticisi tarafından, e-devlet şifresiyle İSG-Katip üzerinden onaylanmalıdır.

Kanunda yasal hizmetin İSG-Katip’ten karşılıklı onaylamadan itibaren başladığı belirtilmiştir.

Aksi takdirde Devlet nezdinde hizmet alınmamış olarak göründüğü için işveren için cezai işlem uygulanabilmektedir. Aynı şekilde OSGB’lerde onaylanmamış sözleşme ile hizmet verdiği için kapatılmalarına bile neden olacak şekilde cezalandırılmaktadır.

İSG-Katip onayı vermek için tıklayınız